“Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego…”