1. W naszej parafii spowiedź możliwa jest przed każdą Mszą Świętą.

2. Zapraszam i zachęcam do spowiedzi w Pierwsze Piątki ( 17.00-17.50) i Soboty Miesiąca.(17.30)

3. Spowiedzi okolicznościowe, rekolekcyjne, przedświąteczne według bieżących ustaleń – szczegóły pojawiają się w ogłoszeniach.