1. W naszej parafii spowiedź możliwa jest przed każdą Mszą Świętą.

2. Zapraszam i zachęcam do spowiedzi w Pierwsze Piątki i Soboty Miesiąca.

3. Spowiedzi okolicznościowe, rekolekcyjne, przedświąteczne według bieżących ustaleń – szczegóły pojawiają się w ogłoszeniach.