Istotne informacje o przyjęciu
Pierwszej Komunii Świętej
w Parafii św. Jadwigi w Mokrzeszowie

Uroczystość
Pierwszej Komunii Świętej
zasadniczo organizujemy w:

(informacja w przygotowaniu)

Przygotowanie rozpoczynamy we wrześniu każdego roku.
Z tej racji należy kierować się informacjami podawanymi
w ogłoszeniach duszpasterskich,

Sakrament Eucharystii to Komunia Święta
przyjęta na Mszy Świętej w stanie łaski uświęcającej,
dlatego:

ZAPRASZAMY NA MSZE ŚW.

INTENCJE MSZALNE