1. Przez sakrament namaszczenia Zbawiciel umacnia cierpiącą osobę, włącza ją w tajemnicę swojej zbawczej męki i śmierci, odpuszcza jej grzechy i uświęca ją.

2. Dzięki łasce tego sakramentu chory lub umierający człowiek zyskuje pomoc dla własnego zbawienia, a równocześnie przez swoje cierpienie i śmierć przymnaża różnych zbawczych darów całemu Kościołowi.

3. W naszej parafii Sakrament Namaszczenia udzielany jest na życzenie wiernego, a także podczas wizyt w Pierwszą Sobotę Miesiąca.

4. Sakrament Namaszczenia Chorych przyjmuje się nie częściej niż 6. miesięcy.

5. Sakrament Namaszczenia Chorych przyjmuje się w stanie łaski uświęcającej.