Najbliższy cykl przygotowań
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
rozpocznie się (informacja w przygotowaniu)

W naszej Parafii do Sakramentu Bierzmowania
przygotujemy uczniów klas VIII szkoły podstawowej
oraz starszych.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania

1. Świadectwo chrztu.

2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

4. Jeśli kandydat jest z innej parafii – konieczna jest zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania.

5. Zalecamy, aby do Sakramentu Bierzmowania przystąpić w swojej Parafii zamieszkania i tym samym pielęgnować troskę o swoją Wspólnotę parafialną.

Spotkania formacyjne dla kandydatów w naszej Parafii odbywają się według ustaleń księdza proboszcza.

Informacje są przekazywane bezpośrednio młodzieży
na spotkaniach i w ogłoszeniach parafialnych
.

Katecheza:
Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.  Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów.