Wzór odezwy do ministra edukacji w sprawie katechezy w szkole