Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna…