„Sławimy świętego Jana, który w czasie Wieczerzy spoczywał na piersi Pana Jezusa”