OGŁOSZENIE

Rada Parafialna oraz Proboszcz Parafii św. Jadwigi w Mokrzeszowie przypominają wszystkim zainteresowanym osobom, które opiekują się grobami zmarłych pochowanych na cmentarzu parafialnym, o konieczności wniesienia opłaty za utrzymanie grobu przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres, za który uiszczona była poprzednia opłata dobiegł końca (upłynęło 20 lat od dnia pochówku).

Przypominamy, że przepisy art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz.1947) przewidują możliwość likwidacji grobu w celu jego ponownego użycia do pochówku, w przypadku upływu 20 lat od daty pochowania w nim zwłok (wniesienia ostatniej opłaty za utrzymanie grobu) i jednoczesnego braku zgłoszonego przez zainteresowane osoby zastrzeżenia co do ponownego użycia grobu, połączonego z uiszczeniem przez nie ww. opłaty na kolejny okres.

Opłaty należy uiszczać u administratora cmentarza – w Zakładzie Pogrzebowym „HADES” w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 17, tel. 74 8541323, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w soboty w godz. 8.00 – 12.00.