Diecezja Radomska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest organizatorem XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2023/2024. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”, a jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. W pierwszym, szkolnym etapie Olimpiady wzięli również udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. Pięcioro z nich, po przygotowaniu się z materiału wskazanego przez organizatora, przystąpiło do konkursu i 15 listopada o godz. 11.00 wraz z młodzieżą z całej Polski uczestniczyło w pisemnym teście.

Do drugiego etapu Olimpiady zakwalifikowali się: Patryk Palac (kl. II), Vanessa Świstuń (kl. III). Gratulujemy uczniom naszej szkoły i życzymy darów Ducha  Świętego w dalszym zdobywaniu wiedzy.