Jak zmartwychwstanę “będę miał pałac, co złotem lśni…”